کلید ثبت نام را از اطلاعیه دفتر گروه (تالار اخبار شیعه شناسی) دریافت کنید.

پس از آن که فرم داوطلبی دانش پژوهان ترم 1 ورودی پاییز 95 تایید شد، آنان از طریق آموزش ثبت نام خواهند شد

هدف درس : بحث در مورد روشهای مختلف تفسیری و تقسیم بندی تفاسیر مهم عامه و شیعیان بر همان اساس

استاد درس : دکتر آذرخش

واحد : 2

هدف درس : بررسی دقیق اتفاقات از دستور سپاه اسامه تا شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بحث بیعت عمومی و مشروعیت خلافت خلفا

استاد : جناب آقای نوری

واحد : 2

هدف درس : بررسی معاد در ادیان دیگر و تناسخ و لحظه مرگ و برزخ و صور اول و دوم و قیامت

استاد درس : دکتر امامی جو

واحد : 2

هدف درس : بررسی اجمالی اصطلاحات حدیثی و رجال و فقه الحدیث و جایگاه این بحثها در حدیث شناسی

اساتید : حجج اسلام سبحانی نیا، رحمان ستایش، حجت و مسعودی

واحد : 3

نظریه هاهدف درس: بررسی و مقایسه نظریه های امامت و خلافت از دیدگاه شیعه و عامه

استاد درس: دکتر امامی جو

واحد: 2 واحد

هدف درس : بررسی ملاک توحید و ملاک شرک با تکیه بر عقل و نقل

استاد درس : دکتر امامی جو

واحد :2

هدف درس : بررسی براهین اثبات و انکار وجود خدا و مسئله شر

استاد درس : دکتر فیض بخش

واحد : 2