کلید ثبت نام را از اطلاعیه دفتر گروه (تالار اخبار شیعه شناسی) دریافت کنید.

پس از آن که فرم داوطلبی دانش پژوهان ترم 1 ورودی پاییز 95 تایید شد، آنان از طریق آموزش ثبت نام خواهند شد

هدف درس : بررسی کناههای زبانی بیان شده در فقه شیعه و باید و نبایدهای اخلاقی در روابط فردی و اجتماعی و خانوادگی

استاد درس : حجت الاسلام فائق

واحد : 2 

هدف درس : بررسی مسأله حسن و قبح عقلی و نظریات جبر و تفویض و امر بین الامرین

استاد درس : دکتر قلیان

واحد : 3

هدف درس : بررسی اسامی و اوصاف و معانی کلمات و وجه نامگذاری و عربی بودن قرآن 

استاد درس : دکتر علاءالمحدثین

واحد : 2

هدف درس : بررسی سیر شکل گیری دولت در تاریخ اسلام (درعهد رسول خدا صلی الله و علیه وآله تا پایان عهد سفیانی)

استاد درس: جناب آقای نوری

واحد : 2

هدف درس : بررسی نسبی امامت عامه (وظایف در برابر امام و منابع علم امام و ...) و امامت خاصه (کیفیت غیبت و ...)

استاد درس : دکتر سید وکیلی

واحد : 2

هدف درس : بررسی وضعیت صحابه و انگیزه های نفاق در تاریخ اسلام و قرآن

استاد درس : دکتر امامی جو

واحد : 2