کلید ثبت نام را از اطلاعیه دفتر گروه (تالار اخبار شیعه شناسی) دریافت کنید.

پس از آن که فرم داوطلبی دانش پژوهان ترم 1 ورودی پاییز 95 تایید شد، آنان از طریق آموزش ثبت نام خواهند شد

نظریات امامت و خلافت 2: بررسی علل صبر و سکوت امیرالمؤمنین در دوره خلفا و تئوری رضایت

استاد درس: استاد نوری

واحد: 2 واحد

امامت عامه 3: در این درس شؤون مربوط به قدرت الهی امام (ولایت تکوینی) مورد بررسی قرار می گیرد.

استاد درس: دکتر قربانی

واحد: 2 واحد

امامت عامه 1 (علم الهی امام): بررسی شأن علمی امام و علوم غیبی امامان شیعه

استاد درس: دکتر مقتدری

واحد: 2 واحد

تاريخ شيعه 2: بررسی تاریخ تطور اندیشه شیعیان و فرق منتسب به شیعه از دوره امام باقر علیه السلام تا ابتدای دوره غیبت صغری

استاد درس: دکتر امامی جو

واحد: 2 واحد

هدف درس:

استاد درس: دکتر امامی جو

واحد: 2 واحد