خبرهای سایت

حفظ قرآن

حفظ قرآن

از م آرام در
Number of replies: 0

 بسم الله الرحمن الرحیم

سایت علوم اسلامی در نظر دارد یک دوره آموزشی حفظ قرآن زیر نظر استاد خانم سلیمی برگزار کند. کلاس پس از رسیدن به حد نصاب آغاز خواهد شد. بدین منظور لازم است نظر خویش را در فرم ذیل را ثبت نمایید.

شرکت در نظر سنجی