خبرهای سایت

حفظ قرآن

 
عکس م آرام
حفظ قرآن
از م آرام در شنبه، 26 آبان 1397، 5:45 عصر
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

سایت علوم اسلامی در نظر دارد یک دوره آموزشی حفظ قرآن زیر نظر استاد خانم سلیمی برگزار کند. کلاس پس از رسیدن به حد نصاب آغاز خواهد شد. بدین منظور لازم است نظر خویش را در فرم ذیل را ثبت نمایید.

شرکت در نظر سنجی