خبرهای سایت

اطلاعیه انتخاب واحد

اطلاعیه انتخاب واحد

از م آرام در
Number of replies: 0

قابل توجه دانش پژوهان رشته شیعه شناسی:

انتخاب واحد دروس رشته شیعه شناسی ، ترم زمستان 97 ، از 2 لغایت 15 بهمن ماه انجام خواهد شد. تاریخ شروع ترم 16 بهمن ماه خواهد بود.

لازم به ذکر است:

1ـ دانش پژوهان ورودی زمستان 97 نیاز به انتخاب واحد ندارند و از طریق سامانه ثبت نام خواهند شد.

2ـ انتخاب واحد منوط به کسب پیش نیاز درسی است بنابراین به دلیل تاخیر در آزمون برخی دانش پژوهان و متعاقبا تاخیر در ثبت نمرات کارنامه، ممکن است ناچار باشید در آن دروس با تاخیر انتخاب واحد کنید. (برای مشاهده کارنامه به دفتر شیعه شناسی/ کارنامه مراجعه کنید.)  

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب واحد به دپارتمان شیعه شناسی/ دفتر شیعه شناسی/ سامانه انتخاب واحد مراجعه فرمایید.