2. سرفصل دروس رشته شیعه شناسی

سرفص دروس شیعه شناسی 105 واحد عبارت است از:

  1. قرآن ، حدیث و فقه 23 واحد
  2. کلام 56 واحد شامل:
    1. کلام اسلامی در سطح مقطع کارشناسی رشته های الهیات 12 واحد
    2. کلام امامیه در سطح ارشد یا دکترا 36 واحد
    3. کلام جدید در سطح ارشد 8 واحد
  3. تاریخ اسلام 18 واحد
  4. مهارت ها 8 واحد

دریافت فایل سرفصل دروس رشته شیعه شناسی