دفترچه راهنمای رشته شیعه شناسی

درباره رشته شیعه‌شناسی:  شیعه‌شناسی به رشته‌ای اطلاق می‌شود که به شیعه و کلام شیعه به عنوان یک کلّ عینی و واقعی می‌نگرد و با این رویکرد مباحث عمومی و اختصاصی کلام شیعه را تبیین می کند و نیز از نحوه شکل‌گیری شیعه در تاریخ و چگونگی گسترش آن بحث می‌کند.