1. معرفی رشته شیعه شناسی

رشته شیعه‌شناسی به رشته‌ای اطلاق می‌شود که به شیعه و کلام آن به عنوان یک کلّ عینی و واقعی می‌نگرد و با این رویکرد مباحث عمومی و اختصاصی کلام شیعه را تبیین می کند و نیز از نحوه شکل‌گیری شیعه در تاریخ و چگونگی گسترش آن بحث می‌کند.

رشته شیعه‌ شناسی را می توان با سه گرایش کلام، تاریخ و جامعه‌شناسی مورد مطالعه قرار داد تا هم آموزه‌ها و عقاید شیعیان مورد بررسی قرار گیرد و هم از پیدایش و بسط تاریخی این فرقه بحث شود و هم وضعیت اجتماعی و فرهنگی شیعیان و جوامع شیعی مورد مطالعه قرار گیرد.

گرایش رشته شیعه شناسی در سایت علوم اسلامی کلامی است و به آموزش و پژوهش در کلام شیعه به خصوص اختصاصات شیعی می پردازد.