7. قوانین و مقررات

7.1. اطلاعیه رفع مسئولیت

استفاده از سایت اسلامیک کورس به منزله قبول شرایط ذکر شده در قوانین سایت است.

  1. هیچ تضمینی در رابطه با صحیح بودن محتوا وجود ندارد و مسئولیت آن با ایجاد کننده درس و مدرسین می باشد.
  1. اسلامیک کورس هیچ مسئولیتی در قبال اشتباهات، نقصان، عبارات اشتباه، تفاسیر غلط، خسارات، تلفات یا آسیب های ناشی از اطلاعات اشتباه و یا سوء استفاده از مطالب ارائه شده توسط مدرسین را ندارد.
  1. اسلامیک کورس هیچ مسئولیتی در رابطه با درآمد شما ندارد و ممکن است درس های شما مورد استقبال واقع نشود.
  1. اسلامیک کورس هیچ مسئولیتی درقبال انتقال ویروس ها، تروجان ها و... به کامپیوتر شما ندارد و همواره باید ایمنی را رعایت کنید.
  1. همواره تمام نکات ایمنی و حفاظت اطلاعات را در سایت،مخصوصاً در تعاملات خود با دیگردانشجویان و کاربران رعایت کنید.
  1. اسلامیک کورس در قبال نگهداری اطلاعات شما مسئولیتی ندارد و باید همواره Back up های کافی از دروس خود تهیه کنید و اسلامیک کورس این حق را برای خود محفوظ می داند که در هر زمانی که لازم بود، بدون اطلاع قبلی اطلاعات شما را پاک کند یا تغییر دهد.
  1. اسلامیک کورس مسئولیتی در قبال لینک های ایجاد شده یا سایت های معرفی شده توسط کاربران ندارد.