8. لوگوی سایت

لوگو

ویژگی های لوگو:

1- علامت قلم نشانه ایجاد توانایی در تولید علم است.

2ـ علامت کتاب در زیر علامت قلم ، نماد کتاب و محتوای تحقیقاتی است.

3- مجموع نماد قلم و کتاب به ویژگی علمی - پژوهشی اشاره دارد و نماد تحقیق و تولید محتوای علمی و نیز نمادی از محتوای آموزشی دانشگاهی است.

4- کل طرح به علامت  اشاره می کند که نماد الکترونیکی بودن مجموعه و نشانی از آموزش بر خط است.