4. فعالیتهای درسی

4.1. ویکی

چگونه در سایت مقاله جمعی بنویسیم؟

چگونه در سایت دانشنامه بنویسیم؟

چگونه از ویکی سایت استفاده کنیم؟

قبلا از مشاهده آموزش ویکی به نکات ذیل دقت کنید:

اگر تازه کار هستید فقط مطالب سه ستاره *** را مطالعه کنید.

اگر با نحوه کار آشنا هستید مطلب دو ستاره ** را مطالعه کنید.

مطالعه پیشرفته مختص کسانی است که می خواهند از حد اکثر امکانات استفاده کنند. یک ستاره *

برای مشاهده آموزش فعالیت ویکی در سایت اینجا را فشار دهید.