عکس و نوشته مورد نیاز برای ورودی ها

4. تبریک پذیرش داوطلبان

ثبت نام داوطلبان رشته شیعه شناسی ورودی پاییز 1399

قابل توجه داوطلبان شرکت در دوره شیعه شناسی:

ثبت نام در رشته شیعه شناسی وروردی پاییز 99 آغاز شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام لازم است پس از عضویت در سایت علوم اسلامی ، سامانه پیش ثبت نام داوطلبان رشته شیعه شناسی را کلیک کنید.

تاریخ شروع کلاسها 1 مهر ماه 99 ( در صورت رسیدن به حد نصاب) خواهد بود. توجه داشته باشید که دانش پژوهانی که هم اکنون در رشته شیعه شناسی مشغول به تحصیل اند، نباید در این قسمت مجددا ثبت نام کنند و ثبت نام آنان صرفا از طریق انتخاب واحد صورت می گیرد.


ثبت نام داوطلبان رشته شیعه شناسی ورودی زمستان 1399

قابل توجه داوطلبان شرکت در دوره شیعه شناسی:

ثبت نام در رشته شیعه شناسی وروردی زمستان 99 آغاز شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام لازم است پس از عضویت در سایت علوم اسلامی ، سامانه پیش ثبت نام داوطلبان رشته شیعه شناسی را کلیک کنید.

تاریخ شروع کلاسها 16 بهمن ماه 99 ( در صورت رسیدن به حد نصاب) خواهد بود. توجه داشته باشید که دانش پژوهانی که هم اکنون در رشته شیعه شناسی مشغول به تحصیل اند، نباید در این قسمت مجددا ثبت نام کنند و ثبت نام آنان صرفا از طریق انتخاب واحد صورت می گیرد.