3. حضرت زهرا سلام الله علیها

3.12. جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در میان زنان برگزیده از منظر قرآن کریم

Gol

از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیده شد: «آیا منظور از این قول پیامبر اسلام صلی اللَّه علیه و آله که فرموده فاطمه بزرگ ترین زنان اهل بهشت است، یعنی زنان زمان فاطمه؟ » فرمود: «این مقام مریم دختر عمران است، ولی فاطمه اطهر بزرگ ترین اولین و آخرین زنان بهشت است. » 

در روایتی وارد شده که آسیه دختر مزاحم و مریم دختر عمران و خدیجه کبرا علیهم السلام، آن هنگام که فاطمه علیها السّلام به سوی بهشت می‌رود، پرده دار او خواهند بود.

باب سوم جلد ۴۳ بحار الانوار حدیث ۴۰

https://islamiccourse.net/