2. حضرت زهرا سلام الله علیها

2.26. وجوه متمایز در غسل و تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها

 

حدیث اول :از مفضل روایت می‌کند که گفت: از حضرت امام جعفر صادق پرسیدم: «فدایت شوم! چه کسی فاطمه اطهر را غسل داد؟ » فرمود: «حضرت امیر المومنین علیه السّلام. » ولی من از سخن آن بزرگوار تعجب کردم. امام فرمود: «گویا از سخن من شگفت زده شدی؟ » گفتم آری فدای تو گردم. فرمود: «تعجب نکن! زیرا چون حضرت فاطمه صدیقه بود، لذا غیر از شخص صدیق کسی نمی باید وی را غسل می‌داد. مگر نمی دانی که حضرت مریم را غیر از عیسی علیه السّلام کسی غسل نداد؟ » 

باب۷ جلد ۴۳ بحار الانوار حدیث ۳۲و در کافی شریف نیز همین روایت را آورده است.

حدیث دوم : در امالی صدوق: از ابن نباته نقل می‌کند که گفت: از حضرت امیر سؤال شد: «به چه دلیل فاطمه شبانه دفن شد؟ » فرمود: «برای اینکه آن بانو بر گروهی خشمناک بود، از این رو دوست نداشت در تشییع جنازه اش حاضر شوند و بر کسی که آن گروه را دوست داشته باشد، حرام است که بر بدن فرزندان آن بانو نماز بگذارد. »

باب ۷ جلد ۴۳ بحار الانوار حدیث ۳۷

حدیث سوم : در علل الشرائع: از ابن بطائنی، از پدرش روایت می‌کند که گفت: «از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدم که برای چه حضرت زهرای اطهر شبانه دفن شد و او را روز به خاک نسپردند؟ فرمود: «به خاطرآنکه آن حضرت وصیّت کرده بود که آن دو نفر مرد اعرابی به جنازه اش نماز نگذارند. » 

»بیان علامه مجلسی در معنای اعرابی :  

«اعرابیّان» به معنای آن دو کافر است به دلیل گفته خداوند متعال: «الا لأعراب اشدّ کفراً و نفاقاً»

باب ۷ جلد ۴۳ بحار الانوار حدیث۳۴

https://islamiccourse.net/