3. حضرت زهرا سلام الله علیها

3.18. چادر حضرت زهرا سلام الله علیها موجب نجات محبین بانو

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: وقتی خداوند متعال بندگان اولین و آخرین را مبعوث می‌کند، منادی از زیر عرش ندا می‌دهد که چشمان خود را فرو بندید تا فاطمه دختر محمد از صراط بگذرد. همه چشمان خود را می‌بندند و فاطمه از صراط رد می‌شود. همه چشمان خود را بسته اند جز محمد و علی و حسن و حسین و انسان‌های پاک از فرزندان آنان (در نسخه ای آمده: آن‌ها محارم او هستند).

 وقتی فاطمه به بهشت وارد شد، ( المرط به کسر: هر لباسی که دوخته نشده باشد، لباس پشمی یا غیره که زن بر سر خود می‌اندازد و خود را در آن می‌پیچد و منظور از آن در روایت، معنای دوم است) (چادرمانند )او بر صراط کشیده می‌شود، یک طرف آن به دست خودش است و در بهشت است و طرف دیگر در عرصات محشر است. منادی پروردگار ندا می‌دهد: ای دوستداران فاطمه، اهداب (أهداب جمع هدبة، به ضم یعنی دنباله لباس)دنباله لباس فاطمه، سرور زنان عالم را بگیرید. همه دوستداران فاطمه گوشه ای از لباس او را می‌گیرند که تعداد آن‌ها بیش از هزاران هزار نفر است و او همه را از آتش جهنم نجات می‌دهد.

باب۲۲ مجلد ۸ بحارالنوار حدیث۱۲

https://islamiccourse.net/