8. امام باقر علیه السلام

8.1. شفای چشمان ابی بصیر توسط امام محمد باقر علیه السلام

بصائر الدرجات: مثنی حناط از ابی بصیر نقل کرد که گفت: خدمت حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام رفتم و عرض کردم: شما وارث پیغمبرید؟ فرمودند: آری. عرض کردم: پیغمبر صلی الله علیه و آله نیز وارث تمام انبیاء بودند و هر چه آنها می‌دانستند او نیز می‌دانستند؟ فرمودند: آری. عرض کردم: شما می‌توانید مرده را زنده کنید و کور و پیس را شفا دهید؟ فرمودند: بلی با اجازه خدا. در این موقع به من فرمودند: ابا محمد! نزدیک بیا! نزدیک شدم، دستشان را روی چشمم مالیدند، خورشید و آسمان و زمین و هر چه در خانه بود را دیدم. فرمودند: آیا مایلی همین طور چشمهایت سالم باشد و آنچه مردم دارند داشته باشی و آنچه بر عهده آنهاست نیز روز قیامت بر عهده تو باشد، یا مثل اول کور باشی و بهشت برین به تو ارزانی شود؟ عرض کردم: مایلم همان طور که اول بودم باشم! باز دست بر روی چشمم کشیدند، مثل اول شدم. علی گفت: این جریان را به ابن ابی عمیر گفتم، در پاسخ گفت: گواهی می‌دهم که این جریان حق است، چنانچه اکنون روز است. 

باب۵ مجلد۴۶ بحارالنوار حدیث ۱۳

https://islamiccourse.net/