12. ولادت امام جواد علیه السلام

حدیث اول : ابو یحیی صنعانی می‌گوید: خدمت حضرت رضا علیه السّلام بودم که پسرش حضرت جواد علیه السلام را در حالی که کودک بود آوردند. حضرت فرمود: در اسلام فرزندی متولد نشده که بیشتر از این پسر برای شیعیان ما برکت داشته باشد. -. اعلام الوری: ۳۴۷، ارشاد: ۲۹۹ -

باب ۲ مجلد ۵۰ بحارالانوار حدیث ۱۴ 

حدیث دوم : از ارشاد: بزنطی می‌گوید: پسر نجاشی از من پرسید: امام بعد از حضرت رضا علیه السّلام کیست؟ دلم می‌خواهد این سؤال را از ایشان بپرسی تا برایم روشن شود! من خدمت حضرت رضا علیه السّلام رسیده جریان را عرض کردم. فرمود: امام بعد از من پسرم خواهد بود. کی جرات دارد بگوید پسرم، با اینکه فرزندی ندارد؟! هنوز حضرت جواد علیه السلام متولد نشده بود! چیزی نگذشت که آقا زاده متولد شد. -. ارشاد: ۲۹۸ -

باب۲ مجلد ۵۰ بحارالانوار حدیث ۱۱

حدیث سوم: ارشاد: حسین بن یسار می‌گوید: ابن قیاما واسطی نامه ای برای حضرت رضا علیه السّلام نوشت و در آن سؤال کرد، چطور ممکن است شما امام باشید با اینکه فرزند ندارید حضرت رضا علیه السّلام جواب داد: تو از کجا می‌دانی من فرزند نخواهم داشت؟ به خدا قسم این شب و روز به پایان نمی رسد تا خداوند مرا پسری عنایت کند که به وسیله او خدا حق را از باطل جدا گرداند. -. اعلام الوری: ۳۴۶، ارشاد: ۲۹۸ -

باب ۲ مجلد ۵۰ بحارالنوار حدیث۱۰

حدیث چهارم : ارشاد: صفوان بن یحیی می‌گوید: به حضرت رضا علیه السّلام عرض کردم: ما قبل از اینکه فرزندتان ابو جعفر (حضرت جواد علیه السلام) متولد شود، از شما راجع به امام می‌پرسیدیم، می‌فرمودی: خداوند به من فرزندی خواهد داد. اکنون که خدا عنایت کرده و چشم ما به جمالش روشن شده، خدا نخواهد که به مصیبت شما و فقدان وجود عزیزتان دچار شویم؛ اما اگر بالاخره چنین شد، امام ما کیست؟ حضرت با دست اشاره به حضرت جواد علیه السّلام که آنجا ایستاده بود کرد. عرض کردم: آقا! او که هنوز سه سال بیشتر ندارد. فرمود: چه اشکالی دارد؟ عیسی حجت خدا شد با اینکه کمتر از سه سال داشت. -. اعلام الوری: ۳۴۵، ارشاد: ۲۹۷ -

باب ۲ مجلد ۵۰ بحارالانوار حدیث۸