18. ماه مبارک رمضان

18.12. عظمت شب و روز قدر

حدیث اول: امالی صدوق: امام حسن علیه السلام در خطبه ای که پس از وفات پدر گرامی اش ایراد نمود، فرمود: ای مردم! در این شب قرآن نازل شد و عیسی بن مریم علیه السلام عروج کرد و در این شب یوشَع بن نون کشته شد و در این شب پدرم امیر المؤمنین علیه السلام از دنیا رفت. -. امالی صدوق: ۱۹۲ -

باب۵۳ مجلد۹۴ بحارالانوار حدیث ۱۵

حدیث دوم: امالی صدوق: از امام صادق علیه السلام روایت شده است: صبح شب قدر همانند شب آن است، پس عبادت کن و بکوش. -. امالی صدوق: ۳۸۸ -

باب۵۳ مجلد۹۴ بحارالانوار حدیث۱۶

حدیث سوم : علل الشرایع: داود بن فرقد گوید: شنیدم مردی از امام صادق علیه السلام پرسید، به من خبر ده آیا شب قدر هر سال بوده یا هست؟ حضرت فرمودند: اگر شب قدر برداشته شود، قرآن هم برداشته می‌شود. -. علل الشرایع ۲: ۷۵ -

باب۵۳ مجلد۹۴ بحارالانوار حدیث۳۶ 

https://islamiccourse.net/