15. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

15.4. علت غیبت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

حدیث اول: نامه ای از امام محمد باقر علیه السلام رسید که نوشته بود: «وقتی خداوند همسایگی با مردمی را برای ما ناخوش دانست، ما را از میان آنها بیرون می‌برد. » -. علل الشرایع ۱: ۲۳۷ -

باب ۲۰ مجلد ۵۲بحارالانوار حدیث ۲

حدیث دوم : کمال الدین و علل الشرائع: عبداللَّه بن فضل هاشمی می‌گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: «صاحب الامر غیبتی دارد که ناچار از آن است وهر پیرو باطل، در آن تردید می‌کند. » من عرض کردم: «فدایتان شوم! چرا غیبت می‌کند؟ » فرمود: «به علتی که به ما اجازه نداده اند آشکار سازیم. »عرض کردم: «چه حکمتی در غیبت اوست؟ » فرمود: «همان حکمتی که در غیبت سفرای الهی پیش از او بوده است. حکمت غیبت قائم ظاهر نمی شود مگر بعد از آمدن خود او، چنان که حکمت سوراخ کردن کشتی توسط خضر و کشتن آن بچه و تعمیر دیوار، برای موسی ظاهر نگشت، مگر موقعی که خواستند از هم جدا شوند. 

ای پسر فضل! این کار از امور الهی و سرّی از اسرار پروردگاری و غیبی از غیب‌های خداوندی است. وقتی ما دانستیم که خدای عزوجل حکیم است، تصدیق می‌کنیم که تمام کارهای او از روی حکمت است، هر چند علت آن برای ما آشکار نگردد. » -. کمال الدین: ۴۳۷ و علل الشرایع ۱:۲۳۹- 

باب ۲۰ مجلد ۵۲ بحارالانوار حدیث۴

حدیث سوم : کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «بهترین وقتی که خداوند به بندگانش نزدیک و از آنها خشنود است، هنگامی است که مردم حجت خدا را از دست بدهند، او برای آنها آشکار نشود و از نظر آنها غایب گردد و آنها ندانند که جای او کجاست، و با اینوصف می‌دانند که سفرای الهی و نشانه‌های حق، از میان نرفته است. در آن موقع، صبح و شام منتظر فرج و ظهور باشید. همچنین سخت ترین موقعی که خداوند بر دشمنانش غضب می‌کند، هنگامی است، که خداوند حجت خود را از میان آنها بیرون برد و برای آنها آشکار نگردد. و این در موقعی است که خداوند می‌داند دوستانش (درباره حجت خدا) تردید ندارند، واگر بداند که در بودن و نبودن وی شک دارند، به مقدار یک چشم به هم زدن او را غایب نمی کند. » -. کمال الدین: ۳۱۹ - 

در غیبت نعمانی نیز این روایت نقل شده است. -. غیبت نعمانی: ۱۶۲ -

باب ۲۰ مجلد ۵۴ بحارالانوار حدیث ۹ 

https://islamiccourse.net/