15. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

15.7. ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع نمیشود مگر بعد از اشکار شدن شقاوت شقی و شناخته شدن سعادتمند

حدیث اول : غیبت طوسی: امیرالمؤمنین علی علیه السلام از قائم آل محمد سخن به میان آورد و فرمود: «او چندان از میان مردم غایب می‌شود که نادانان بگویند: «خداوند چه احتیاجی به آل محمد صلی الله علیه و آله دارد؟ » -. غیبت طوسی: ۳۴۰ -

باب ۲۱ مجلد۵۲ بحارالانوار حدیث ۱

حدیث دوم : غیبت طوسی: ابو حمزه ثمالی می‌گوید: به امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم: «امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است تا هفتاد سال بلا پدید می‌آید و می‌فرمود: «بعد از بلا آسایش است»، در صورتی که هفتاد سال گذشته و ما آسایشی نمی بینیم؟ » حضرت فرمود: «خداوند مدت ناراحتی را تا هفتاد سال قرار داده بود، ولی چون امام حسین علیه السلام کشته شد، غضب الهی بر مردم روی زمین شدت یافت و آن مدت را تا سال صد و چهل به تأخیر انداخت. ما این مطلب را به شما گفتیم و شما این راز را آشکار کردید، خداوند هم آن مدت را (از صد و چهل سال) هم به تأخیر انداخت و دیگر وقتی برای آن تعیین نکرد: «یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ»، {خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می‌کند، واصل کتاب نزد اوست. } -. رعد / ۳۹ - 

ابو حمزه گفت: این مطلب را (که امام محمد باقر علیه السلام فرمود) به حضرت صادق علیه السلام نیز گفتم، فرمود: «همین طور است که آن حضرت فرموده است. » -. غیبت طوسی: ۴۲۷ - 

نعمانی در کتاب غیبت نیز این حدیث را از ابو حمزه ثمالی، از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: «خدای تعالی برای این امر وقت تعیین کرده بود» تا پایان حدیث. -. غیبت نعمانی: ۲۹۳ -

باب ۲۱ مجلد۵۲ بحارالانوار حدیث۱۱

حدیث سوم : کمال الدین: منصور بن صیقل می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «ای منصور! صاحب الامر نخواهد آمد، مگر بعد از آنکه به کلی مأیوس شوید. نه به خدا نمی آید، مگر بعد از آنکه خوب و بد شما امتیاز یابند. نه به خدا نمی آید، مگر موقعی که پاک شوید. نه به خدا او نمی آید، مگر هنگامی که آن کس که شقی است، شقاوتش آشکار گردد و آن کس که سعادتمند است، شناخته شود. » -. کمال الدین: ۳۲۴ -

باب ۲۱ مجلد۵۲ بحارالانوار حدیث ۲۰

حدیث چهارم : غیبت طوسی: محمد بن مسلم و ابو بصیر می‌گویند: از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدیم که می‌فرمود: «صاحب الامر نمی آید، مگر اینکه دو سوم مردم از میان بروند. ما عرض کردیم: «وقتی دو سوم مردم از بین رفتند، دیگر کی می‌ماند؟ » فرمود: «نمی خواهید در یکسوم باقیمانده باشید؟ » -. همان -

باب ۲۱ مجلد ۵۲ بحارالانوار حدیث۲۷ 

https://islamiccourse.net/