15. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

15.11. کسانی که برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وقت تعیین کنند دروغگو هستند

حدیث اول : غیبت نعمانی: ابو بصیر می‌گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: «قائم آل محمد صلی الله علیه و آله چه وقت قیام می‌کند؟ » فرمود: «آنها که وقت آن را تعیین می‌کنند، دروغگو هستند. ما اهل بیتی هستیم که وقت آن را معین نمی کنیم. » سپس فرمود: «خداوند بر خلاف آن وقتی که دروغگویان تعیین کرده اند، آن حضرت را ظاهر می‌گرداند. » -. غیبت نعمانی: ۲۹۴ -

باب ۲۱ مجلد۵۲ بحارالانوار حدیث ۴۴

حدیث دوم : غیبت نعمانی: اسحاق بن عمار می‌گوید: شنیدم که امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمود: «ظهور دولت آل محمد صلی الله علیه و آله وقت معینی داشت که سال ۱۴۰ بود، ولی شما آن را بازگو کردید و منتشر ساختید، خداوند هم آن را به تأخیر انداخت. » -. غیبت نعمانی: ۲۹۲

باب ۲۱ مجلد۵۲ بحارالانوار حدیث۴۲

حدیث سوم : کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «خداوند وحی فرستاد برای عمران که من فرزندی نیکو و با برکت به تو موهبت می‌کنم که کور مادرزاد و افراد پیس را شفا دهد و با اجازه خدا، مرده را زنده گرداند، و خدا او را به سوی بنی اسرائیل مبعوث گرداند. عمران هم به زنش «حنه» که مادر مریم بود خبر داد. 

وقتی «حنه» باردار شد، باور می‌داشت که پسر است، ولی چون دختر زایید گفت: «پروردگارا! من که دختر زاییدم؟! با اینکه می‌دانم پسر مثل دختر نیست! » مقصودش این بود که دختر پیغمبر نمی شود. خداوند هم فرمود: «خدا داناتر است که مادر مریم چه زایید. » وقتی خداوند عیسی را به مریم موهبت کرد، او همان پسری بود که خداوند به عمران مژده و وعده داده بود. بنابراین ما هم هر گاه درباره یکی از مردان خود چیزی گفتیم، ممکن است راجع به نوادگان او باشد (پس اگر دیدید درباره یکی یا چند نفر از ما مصداق پیدا نکرد) منکر آن نشوید. » -. کافی ۱: ۳۲۲

باب ۲۱ مجلد۵۲ بحارالانوار حدیث۴۹

https://islamiccourse.net/