15. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

15.19. د)برخی از آیات قرآن که تاویلشان قیام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است(صف۸،۹)

حدیث اول : تأویل الآیات الظاهرة: تأویل آیه: «یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ» -. صف / ۸ -، {می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند} این است که امام باقر علیه السّلام فرمود: «اگر شما این امر را واگذارید، خداوند آن را فرو نخواهد گذاشت. » 

مؤید این تأویل، روایت امام کاظم علیه السّلام است که راوی می‌گوید: از ایشان درباره این آیه «و اللهُ متمُّ نورِه» سوال کردم. فرمود: «یریدونَ لیُطفِئوا نورَ اللهِ باَفواهِهم»، منظور از نور خدا، ولایت امیرالمؤمنین علیه السّلام است و «الله متم نوره»، {و خدا نور خود را کامل خواهد کرد} منظور از این آیه امامت است، زیرا خداوند عزوجل می‌فرماید: «فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذی أَنْزَلْنا» -. تغابن / ۸ -، {پس به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فرو فرستادیم ایمان آورید} و نور همان امام است. از ایشان پرسیدم: «منظور از « هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دینِ الْحَقِّ» - ۳. صف / ۹ -، {اوست کسی که فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد} چیست؟ » فرمود: «همان چیزی است که خداوند رسولش را مأمور به ولایت وصی خود کرده و ولایت، همان دین الحق است. » عرض کردم: «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّه»، {تا آن را بر هر چه دین است فائق گرداند} یعنی چه؟ فرمود: «تفوق بر جمیع ادیان در هنگامه قیام قائم است، زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «و اللهُ متمُّ نورِه»، یعنی خداوند نور خود را با ولایت قائم کامل می‌گرداند؛ «و لو کرهَ الکافرونَ» یعنی اگر چه کافران از ولایت علی علیه السّلام اکراه داشته باشند. » عرض کردم: «آنچه فرمودید در قرآن نازل شده؟ » فرمود: «بله، اما این سخن اخیر تنزیل است و نازل هم شده، ولی غیر از آن تأویل قرآن است. » -. تأویل الآیات الظاهرة: ۶۶۱

باب۵ مجلد۵۱ بحارالانوار حدیث۵۷ 

حدیث دوم: تأویل الآیات الظاهرة: ابو بصیر می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام درباره این قول خدای تعالی در کتابش: «هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ» -. صف / ۹ -، {اوست کسی که فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد، تا آن را بر هر چه دین است فائق گرداند، هر چند مشرکان را ناخوش آید} پرسیدم. پس فرمود: «به خدا قسم تأویل و مصداق آن هنوز نازل نشده است! » عرض کردم: «فدایتان شوم! چه وقت نازل می‌شود؟ » فرمود: «وقتی که ان شاء الله قائم قیام کند؛ وقتی او خروج کند کافر و مشرکی باقی نمی ماند، مگر اینکه نسبت به خروج حضرت اکراه دارد، تا جایی که اگر کافر یا مشرکی در دل صخره ای مخفی شده باشد، صخره می‌گوید: «ای مؤمن! در دل من کافر یا مشرکی مخفی گشته! پس او را بکش! » حضرت فرمود: «پس خدا قائم را متوجه محل آن صخره کرده و حضرت او را می‌کشد. » -. تأویل الآیات الظاهرة: ۶۶۲ - 

در تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی مثل این حدیث، با ذکر سند از امام صادق علیه السّلام نقل شده و در آن روایت آمده که صخره می‌گوید: «ای مؤمن! در درون من مشرکی است! پس مرا بشکن و او را بکش! » -. تفسیر فرات کوفی ۱: ۴۸۱ -

باب ۵ مجلد۵۱ بحارالانوار حدیث۵۸

https://islamiccourse.net/