18. ماه مبارک رمضان

18.7. برخی از فوائد و ثواب های روزه داری

حدیث اول: مصباح الشریعۀ: امام صادق علیه‌السلام فرمودند پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:روزه گرفتن سپری است از آفات و گرفتاریهای دنیا و مانعی است از عذاب آخرت. و چون روزه می‌گیری، پس نیت تو از روزه، نگهداری نفس خود باشد از شهوات نفسانی، و قطع کردن و دوری از گام‌های شیطان. و خود را مانند افرادی که مریض بوده و اشتها به آب و غذا ندارند، فرض کرده، و از شهوات امساک کامل داشته باش و در هر لحظه منتظر شفا یافتن از بیماریهای معاصی باش. و قلب خود را از هر گونه کدورت و غفلت و ظلمتی که از حقیقت اخلاص و قصد قرب به خدا مانع می‌شود پاک کن. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند متعال فرموده است: روزه برای من است و من خود جزای آن را می‌دهم. و روزه خواست‌های نفسانی و شهوات طبع حیوانی را از بین می‌برد. روزه آئینه دل را صفا می‌دهد و اعضاء و جوارح را پاک می‌سازد، و ظاهر و باطن را آباد می‌کند، و انسان را در مقابل نعمت‌های پروردگار متعال سپاسگزار قرار می‌دهد، و موجبات دستگیری از نیازمندان و احسان بر فقراء را فراهم می‌کند، و حالت خضوع و خشوع قلب و گریه و تضرع را ایجاد می‌نماید، و وسیله توجه و پناه به سوی خداوند مهربان است، و اهتمام انسان را از غیر راه حق مصروف می‌دارد، و سبب می‌شود که بر حسنات و اعمال خیر انسان افزوده شده و از گناهان انسان کاسته شود. و در روزه گرفتن فوائد بی شمار است، و همین که اشاره شد، برای اشخاص خردمند که توفیق عمل به این عبادت مهم را پیدا کرده اند، کفایت خواهد کرد. -. مصباح الشریعۀ: ۱۵ - ۱۶ -

باب۳۰ مجلد۹۳ بحارالانوار حدیث۲۸

حدیث دوم : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای عز و جل فرمود: در برابر هر یک از کردار فرزند آدم، ده چندان آن است تا هفتصد برابر، مگر صبر، زیرا آن به خاطر من می‌باشد و خود پاداش آن را خواهم داد، بنابراین پاداش صبر در خزانه علم خدا نگهداری شده است، و منظور از صبر، روزه می‌باشد. -. معانی الاخبار: ۴۰۹ - 

باب۳۰ مجلد۹۳ بحارالانوار حدیث۱۸

حدیث سوم : امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هیچ روزه داری نیست که بر گروهی که غذا می‌خورند بگذرد مگر اینکه تمام اعضای او تسبیح خدا می‌گویند، و فرشتگان بر او درود می‌فرستند و درودشان طلب آمرزش برای اوست. -. امالی صدوق: ۳۰۵ - 

ثواب الاعمال: همدانی از علی از پدرش این حدیث را روایت کرده است. -. ثواب الاعمال: ۴۸ -

باب۳۰ مجلد۹۳ بحارالانوار حدیث۴

https://islamiccourse.net/