18. ماه مبارک رمضان

18.8. برخی از اداب روزه

حدیث اول :الخصال: حسن ابن علی علیه السلام فرمود: تحفه روزه دار این است که ریشش را روغن بزند و لباسش را بخور دهد و تحفه زن روزه دار اینکه سرش را شانه زند و لباسش را بخور دهد

و حضرت ابا عبد اللَّه حسین ابن علی وقتی روزه می‌گرفت، با عطر خود را خوشبو می‌کرد و می‌فرمود: تحفه روزه دار عطر است. -. الخصال ۱: ۳۲ -

باب ۳۶ مجلد ۹۳ بحارالانوار حدیث۲

حدیث دوم : حسن ابن صدقه گوید: امام کاظم علیه السّلام فرمود: هنگام ظهر خواب قیلوله کنید؛ زیرا به راستی، خداوند روزه دار را در خوابش غذا می‌خوراند و سیراب می‌کند. -. ثواب الاعمال: ۴۷

باب ۳۶ مجلد۹۳ بحارالانوار حدیث۸

حدیث سوم : ثواب الاعمال: یونس ابن یعقوب از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: هر که در حال روزه داری در آغاز روز با عطر خویشتن را خوشبو سازد، خردش از کف نرود. -. ثواب الاعمال: ۴۸

باب۳۶ مجلد۹۳ بحارالانوار حدیث۹

حدیث چهارم: فقه امام رضا: بدان! خدا به تو رحم کند که روزه حجابی است که خداوند آن را بر زبان‌ها و گوش‌ها و چشم‌ها و دیگر اعضا زده است، چراکه معمولا روزه راز نهفته دارد و آن حقیقت را پاک می‌کند تا اینکه به وسیله آن از آتش جهنم پوشیده شود. و خداوند بر هر عضو حقی برای روزه نهاده است، پس هر کس حق آن عضو را ادا کند، روزه دار (واقعی) است و هر کس چیزی از آن حق را ترک کند، از فضیلت روزه اش به اندازه ای که از آن ترک کرده، کاسته می‌شود.

باب۳۶ مجلد۹۳ بحارالانوار حدیث۱۳

https://islamiccourse.net/