11. امام رضا علیه السلام

11.7. ثواب زیارت امام رضا علیه السلام

حدیث اول: کامل الزیارات: بزنطی گفته است: در نامه امام رضا علیه السلام خواندم: این پیغام را به شیعیانم برسان که زیارت من، برابر با هزار حج نزد خداوند عز و جل است. بزنطی گفته است: به امام جواد علیه السلام گفتم: هزار حج؟ فرمود: بلی؛ به خدا سوگند، هزار هزار حج برای کسی که او را با شناخت حق و جایگاهش زیارت نماید، خواهد بود. -. ثواب الاعمال: ۸۹ چاپ بغداد؛ عیون الاخبار ۲: ۲۵۷؛ امالی صدوق: ۶۴؛ کامل الزیارات: ۳۰۶ -

باب۴ مجلد۹۹ حدیث۵

حدیث دوم : از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی که شنیدم که گفت: امام دهم علیه السّلام می‌فرمود: مردم قم و آبه آمرزیده اند که جدّم امام رضا علیه السّلام را در طوس زیارت می‌کنند. هلا هر که زیارتش کند و در راه قطره ای باران بر او افتد، خدا تنش را بر آتش حرام می‌کند. -. عیون اخبار الرضا ۲: ۲۶۰ -

باب۳۶ مجلد۵۷ حدیث۷۳

حدیث سوم : از ابی صلت هروی روایت شده است که گفت: نزد امام رضا علیه السّلام بودم و مردمی نزد او آمدند از اهل قم و بر او سلام دادند و جواب داد و آن‌ها را به خود نزدیک کرد و به آن‌ها گفت: خوش آمدید! شما به درستی شیعه مایید، و روزی برای شما آید که قبر مرا در طوس زیارت کنید، هلا هر که مرا زیارت کند، با غسل از گناهانش به در آید، چون روزی که از مادرش زاده شده است. -. عیون اخبار الرضا ۲: ۲۶۰ -

باب۳۶ مجلد۵۷ حدیث ۷۲ 

https://islamiccourse.net/