23. محرم

عیون اخبار رضا و کتاب امالی: امام رضا علیه السلام فرمود: ای ابن شبیب، اگر از اینکه به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله در غرفه‌های ساخته شده در بهشتی ساکن شوی خوشحال می‌شوی، قاتلان حسین را لعنت کن. ای ابن شبیب، اگر از اینکه ثوابی همچون ثواب کسانی که با امام حسین علیه السلام شهید شدند نصیب تو شود خوشحال می‌شوی، هر گاه او را به یاد آوردی بگو «یا لیتنی کنت معهم فأفوز فوزا عظیما» ای کاش همراه آنان بودم و پیروزی بزرگ نصیبم می‌شد - ۱. امالی صدوق، مجلس ۲۷، شماره ۵ -

باب۳۶ مجلد۴۴ بحارالانوار حدیث۱.

https://islamiccourse.net/