23. محرم

23.11. مطاعن معاویه لعنت الله علیه

حدیث اول : و نصر بن مزاحم از حکم بن ظهیر از اسماعیل بن حسن روایت کرده است. 

گوید: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هرگاه دیدید که معاویه بن ابوسفیان بر روی منبر من خطبه ایراد می‌کند گردنش را بزنید. پس حسن فرمود: به خدا سوگند چنین نکردند و رستگار نشدند.

باب۱۷ مجلد۳۳ بحارالانوار حدیث۴۹۱

حدیث دوم : معانی الأخبار -. شیخ صدوق آن را در باب معنی القعیس از کتاب معانی الأخبار، ج۲، ص ۳۲۷ چاپ نجف روایت کرده است. -: براء بن عازب گوید: ابوسفیان آمد درحالی که معاویه به دنبال او بود پس رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: خدایا تابع و متبوع را نفرین کن اللهم أقیعس را بگیر، ابن براء به پدرش گفت أقعیس کیست: گفت معاویه.  

باب۱۷ مجلد۳۳ بحارالانوار حدیث ۴۳۱

حدیث سوم : از حماد بن عیسی العبسی از بلال بن یحیی از حذیفه بن یمان گوید: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هرگاه معاویه بن ابوسفیان را بر منبر دیدید او را با شمشیر بزنید و هرگاه حکم بن ابی العاص را دیدید هر چند زیر پرده‌های کعبه، او را بکشید.

باب ۱۷ مجلد۳۳ بحارالانوار حدیث۴۸۱

حدیث چهارم : احمد بن محمد بن الصقر با سندی به نقل از عبدالله بن عمرو روایت می‌کند: 

روزی ابوسفیان بر شتری سوار بود و معاویه افسارش را گرفته بود و آن را پیش می‌برد و یزید از پشت شتر را هی می‌کرد و پیامبر در این هنگام سوار، ساربان و پیش ران را لعن کرد.

باب ۳۱ مجلد۳۱ بحارالانوار حدیث۲۱

https://islamiccourse.net/