7. امام سجاد علیه السلام

7.3. شهادت امام سجاد علیه السلام

حدیث اول : کفعمی در مصباح می‌گوید: حضرت سجاد علیه السلام در بیست و پنجم محرم از دنیا رفت و در کتاب جدول می‌نویسد: در روز شنبه بیست و دوم محرم سال نود و پنج از دنیا رفت. هشام بن عبد الملک او را مسموم کرد. در آن زمان ولید بن عبد الملک سلطنت می‌کرد. -. مصباح کفعمی: ۵۰۹ - 

سید بن طاوس در اقبال در صلاة کبیرة خود که در این کتاب آورده می‌نویسد: و عذاب را بر کسی که او را کشت که همان ولید است مضاعف کن. -. اقبال الاعمال: ۳۴۵ - 

و ابن طلحه در فصول می‌نویسد: گفته شده، کسی که حضرت را مسموم کرد، ولید بن عبد الملک بود. -. الفصول المهمة: ۱۹۴

باب۱۰ مجلد۴۶ بحارالانوار حدیث۱۴ و اقول -

نقل سعید بن مسیب : روزی که علی بن الحسین علیهما السلام از دنیا رفت، تمام مردم از مؤمن صالح و فاسق و فاجر در تشییع جنازه اش شرکت کردند. پیوسته جمعیت تشییع می‌کردند تا جنازه را بر زمین گذاشتند. با خود گفتم: اگر روزی پیدا شود که مسجد پیغمبر خالی باشد امروز است. فقط یک زن و مرد باقی مانده بودند که آن دو هم برای تشییع خارج شدند. من در مسجد ماندم تا دو رکعت نماز را بخوانم. ناگاه صدای تکبیری از آسمان بلند شد و صدای تکبیری از زمین در جواب آن بلند گردید. باز از آسمان صدای تکبیر برخاست و از زمین جوابش داده شد. من چنان ترسیدم که روی زمین افتادم. در این موقع هر چه در آسمان بود هفت تکبیر گفتند. سپس هر چه در زمین بود هفت تکبیر گفتند. نماز بر جنازه علی ابن الحسین تمام شد. مردم وارد مسجد پیامبر شدند و من نتوانستم دو رکعت نماز را در هنگام خلوت بخوانم و نماز بر جنازه امام را هم نخواندم! گفتم: سعید! اگر من به جای تو بودم نماز بر جنازه زین العابدین علیه السلام را انتخاب می‌کردم! واقعا زیان بزرگی کردی. اشکهای سعید جاری شده و گفت: من نظری جز خیر نداشتم ولی کاش می‌توانستم بر جنازه زین العابدین علیه السلام نماز بخوانم. آن آقا نظیر نداشت. -. رجال کشی: ۷۶ -

باب۱۰ مجلد۴۶ بحارالانوار حدیث۸

https://islamiccourse.net/