11. امام رضا علیه السلام

11.8. برخی از عللی که مأمون لعنت الله علیه، امام رضا علیه‌السلام را مسموم کرد

احمد بن علی انصاری می‌گوید: از ابا صلت هروی پرسیدم که مأمون با این احترام و محبتی که به حضرت رضا علیه السّلام داشت و ولی عهد خویش قرارش داد، چطور راضی به کشتن او شد؟ گفت: مأمون او را گرامی می‌داشت و با او محبت می‌ورزید و چون مقام و موقعیتش را می‌دانست، او را ولیعهد خویش قرار داد تا مردم خیال کنند که حضرت علاقه مند به دنیا است و از مقامش در نزد آنها کاسته شود، ولی تمام این کارها بیشتر موجب علاقه و ارادت مردم به ایشان شد. به همین جهت دانشمندان و متکلمین را از اطراف جمع کرد تا شاید بتوانند در مناظره بر او پیروز شوند و مقامش نزد علما کم شود تا موجب پایین آمدن مقام او در نزد عموم شود. 

هر کدام از دانشمندان یهود، نصرانی، مجوس، ستاره پرستان و زردشتیان و منکرین خدا و طبیعی مذهبان و دانشمندان اسلام از مخالفین شیعه که با آن جناب بحث و مناظره می‌کردند، مغلوب می‌شدند و دلیل آن جناب را می‌پذیرفتند. مردم می‌گفتند: به خدا این شخص شایسته خلافت است نه مأمون. جاسوس‌ها این سخنان را به او می‌رساندند و او ناراحت می‌شد و بر آن جناب رشک می‌برد. 

حضرت رضا علیه السّلام نیز در مورد حق گویی از مأمون باکی نداشت. بیشتر اوقات جواب‌هایی به او می‌داد که خوشش نمی آمد و خشمگین می‌شد و کینه او را در دل می‌گرفت، ولی اظهار نمی کرد. وقتی دیگر از مبارزه با آن جناب عاجز شد، او را مسموم کرد. -. عیون اخبارالرضا ۲: ۲۳۹ -

باب۲۰ مجلد۴۹ بحارالانوار حدیث۲ 

https://islamiccourse.net/