خبرهای سایت

اطلاعیه نحوه استفاده از فایلهای صوتی

اطلاعیه نحوه استفاده از فایلهای صوتی

از م آرام در
Number of replies: 0

به منظور استفاده بهینه از فایلهای صوتی و با توجه به مشکلات سرور گوگل که برخی از دانش پژوهان با آن مواجه شده اند، لینکهای جدیدی به برخی دروس افزوده شده است و دروس باقیمانده نیز به زودی تقویت خواهد شد. مهارت و دانش اینترنت برای استفاده و دانلود فایلهای صوتی کافی است. با این حال برای آن دسته از دانش پژوهانی که مایلند از روش استفاده بازدید کنند یک فایل مولتی مدیا آموزشی به شما عرضه می شود.

راهنمای استفاده از فایل صوتی