سخنرانی افتتاحیه پاییز 95

سخنرانی افتتاحیه پاییز 95

از م آرام در
Number of replies: 1

سخنرانی افتتاحیه ترم پاییز 95 تحت عنوان «لزوم مطالعه عمیق علوم دینی » توسط دکتر دولتی انجام شده و بر روی سایت قرار گرفته است.

لینک سخنرانی