آموزش معکوس

آموزش معکوس

از م آرام در
Number of replies: 0

به مناسبت افتتاح ترم جدید ـ نیم سال دوم سال 95 ـ سخنرانی دکتر امامی جو با موضوع «آموزش معکوس» تقدیم می گردد.