سرای فرهنگ به ارائه و گزارش مسایل فرهنگی، شامل نشست ها، سمینارها، مقالات، سخنرانی ها، کتابخانه و دایره المعارف اختصاص دارد.

ورود مهمان با رمز دسترسی "a0" انجام می شود.

ورود اعضای سایت به عنوان مهمان با رمز دسترسی "a1" انجام می شود.

صفحه شخصی ، مقالات و نوشته های کوتاه دکتر علاء المحدثین

در این قسمت می توان نرم افزارهایی را که ما را در بهینه کردن استفاده از سایت یاری می دهند، یافت.