4. متن تعهد نامه

بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

تجربه سالهای اخیر نشان داده است که فعالیت‌های دینی و ارائه مقالات و نوشته های ارزشمند و نیز تدریس مناسب، در گرو اطلاعات جامع و عمیق تر به مباحث دینی است و اطلاعات محدود و سطحی، کارایی بسیار محدود ایجاد می کند. از این رو، ارائه یک دوره دانش افزایی که به روش علمی و آکادمیک مفاهیم را آموزش دهد، ضروری است.

بر این اساس، دروسی که به پیوست ارائه می‌شود، برای انجام این مهم طراحی شده است.

شرایط ثبت نام در این دوره دانش افزایی چنین است:

 1. تعداد واحدهای این دوره حدود 105 واحد است که ممکن است در طول دوره تغییرات ناچیزی داشته باشد.
 2. دروس در ترم هایی با 12 تا 16 واحد عرضه خواهد شد و دانشجو متعهد به گذراندن تمام دروس، شرکت در کارهای کلاسی و شرکت در آزمون هاست.
 3. طول کل دوره 4 تا 5 سال خواهد بود.
 4. برای تشکیل کلاس، دانشجویان رشته شیعه شناسی و نیز کلاس ها باید به حد نصاب یرسد.
 5. دروس الکترونیکی نیز به میزان دروس حضوری و بلکه بیشتر، نیاز به وقت گذاری دارند و دانشجو باید به اندازه وقت گذاری در دیگر دانشگاه ها در این جا وقت بگذارد.
 6. با توجه به این که دروس این دوره، تقریبا بعضا ابتکاری و جدید اند، ممکن است در ارائه برخی از دروس اختلالی به وجود آید و ارائه دروس را به تاخیر بیاندازد.
 7. عرضه دروس صوت محور خواهد بود. البته به ندرت ممکن است برخی دروس،  به صورت چند رسانه ای (فلش)  ارائه شوند.
 8. منبع اصلی دروس، توضیحات استاد درس است و  مقتضی است دانش پژوهان در تهیه جزوه از این مطالب اهتمام ورزند. برخی از دروس دارای کتاب یا جزوه متن خواهند بود.
 9. آزمون دروس، نوعا مباحث ارائه شده در کلاس است.
 10. سطح بسیاری از دروس ارائه شده در سطح مباحث کارشناسی ارشد یا دکترا است.
 11. در طول ترم و در صورت لزوم پرسش و پاسخ زنده برگذار خواهد شد.
 12. اگر دانشجو دروسی را در مراکز معتبر گذرانده باشد، با ارائه مدرک معتبر یا آزمون خودخوان می تواند مجوز گذراندن درس را کسب کند.
 13. سختی یا آسانی دروس و شرکت در دیگرامور خیر یا دیگر محیط های آموزشی، مجوزی برای عدم همکاری دانشجو نخواهد بود.
 14. برای تولید و اجرای این دوره در مجموع به طور قطع بیش از یک استاد تمام وقت دانشگاه وقت گذاری خواهد شد بنابراین، دانشجو شرعا و اخلاقا خود را مکلف و متعهد می داند که تمامی دروس را مطابق جداول مربوطه اخذ کند، دروس را مطالعه کند تکالیف و تحقیقات مربوطه را انجام دهد و آزمون ها را به موقع ارائه دهد.
 15. شرکت در کلاس‌های این دوره مشروط به این که دانشجو دوره را به پایان برساند، رایگان خواهد بود. بنابراین،  دانشجو شرعا و اخلاقا متعهد می شود تا آخر دوره درسی در کلاس ها شرکت کند و البته دانشجو به این تعهد خود نیز عمل خواهد کرد.
 16. در صورتی که مشکل خیلی اضطراری مانع شرکت دانشجو در ترم جدید شود، شورایی از اساتید آن را بررسی خواهند کرد و دانشجو خود را ملزم می داند که بر وفق رأی این شورا عمل کند.
 17. تاریخ شروع کلاس‌ در ترم پاییزه 1 مهر ماه و در ترم زمستانه 16 بهمن ماه در صورت کسب حد نصاب اعلام خواهد شد.
 18. پس از پذیرش خود به عنوان دانش پذیر لازم است به دفتر شیعه شناسی بروید و تقویم درسی خود را دریافت کنید.