درباره رشته شیعه‌شناسی: شیعه‌شناسی به رشته‌ای اطلاق می‌شود که به شیعه و کلام آن به عنوان یک کلّ عینی و واقعی می‌نگرد و با این رویکرد مباحث عمومی و اختصاصی کلام شیعه را تبیین می کند و نیز از نحوه شکل‌گیری شیعه در تاریخ و چگونگی گسترش آن بحث می‌کند. بیشـتـر . . .