5. مولتی مدیا

5.2. نحوه استفاده از فایل های صوتی

اطلاعیه نحوه استفاده از فایل های صوتی

مهارت و دانش اینترنت برای استفاده و دانلود فایلهای صوتی کافی است. با این حال برای آن دسته از دانش پژوهانی که مایل به باز آموزی نحوه استفاده از فایلهای صوتی اند ، یک فایل مولتی مدیا آموزشی به شما عرضه می شود.

راهنمای استفاده از فایل صوتی