3. حضرت زهرا سلام الله علیها

3.7. خلقت نوری حضرت زهرا سلام الله علیها

امام صادق علیه السلام ، از پدران بزرگوارش، از پیامبر اسلام صلی اللَّه علیه و آله نقل می‌کنند که فرمودند: «نور فاطمه علیهما السّلام قبل از اینکه زمین و آسمان خلق شوند آفریده شد. » بعضی از مردم گفتند: «یا رسول اللَّه! بنابراین فاطمه از جنس بشر نیست؟ » فرمود: «فاطمه حوریه ای انسیه است. » گفتند: «یا رسول اللَّه! چگونه می‌شود که زهرا حوریه و انسیه باشد؟ » فرمود: «خدای توانا قبل از اینکه حضرت آدم را بیافریند، فاطمه اطهر را هنگام خلق ارواح خلائق از نور خود آفرید. هنگامی که آدم علیه السّلام را خلق کرد، فاطمه را به وی عرضه کرد. » پرسیدند: «یا رسول اللَّه! فاطمه در آن موقع کجا بود؟ » فرمود: «نور او در میان یک حُقَه در زیر ساق عرش جای داشت. » گفتند: «ای پیامبر خدا! طعام وی چه بود؟ » فرمود: «تسبیح و تقدیس و تهلیل (یعنی گفتن لا اله الا اللَّه) و حمد خدا بود. موقعی که خدا حضرت آدم را آفرید و مرا از صلب او خارج کرد، دوست داشت که فاطمه را از صلب من خارج کند.

بنابراین او را به صورت یک سیب در آورد و آن سیب را جبرئیل نزد من آورد و گفت: «یا محمّد! السلام علیک و رحمت اللَّه و برکاته. » گفتم: «ای حبیب من و علیک السلام و رحمت اللَّه و برکاته. ».جبرئیل گفت: «یا محمّد! خدا تو را سلام می‌رساند. » گفتم: «سلامتی از طرف خدا است و به سوی او باز خواهد گشت. » گفت: «یا محمّد! این سیب را خدای مهربان از بهشت برای تو فرستاده. » من آن سیب را گرفتم و به سینه خود گذاشتم. جبرئیل گفت: «یا محمّد! خدای حکیم می‌فرماید این سیب را تناول کن! » هنگامی که آن سیب را پاره کردم، نوری از آن درخشید که من از دیدن آن هراسان شدم. جبرئیل گفت: «یا رسول اللَّه! پس چرا آن را نمی خوری! بخور و هراسان مباش. زیرا این نور، از آن بانویی است که در آسمان منصوره و در زمین فاطمه می‌باشد. » گفتم: «ای حبیب من! چرا در آسمان منصوره و در زمین فاطمه است؟ » گفت: «از این روی در زمین فاطمه نامیده شده که شیعیان خود را از آتش نجات می‌دهد و دشمنان وی از محبتش محروم خواهند بود. و از این روی در آسمان منصوره است که خدا فرموده در آن روز - یعنی روز قیامت - مؤمنین برای نصرت خدا - که هر کس را که خود بخواهد یاری می‌کند -. روم/ ۴ - ۵ - - خوشحال می‌شوند. منظور از این نصرت، همان نصرتی است که فاطمه اطهر برای دوستان خود خواهد کرد. 

باب ۱ مجلد ۴۳ بخار الانوار حدیث۳

https://islamiccourse.net/