سخنرانی افتتاحیه پاییز 97: ما و آسیب های روزافزون اعتقادی

سخنرانی افتتاحیه پاییز 97: ما و آسیب های روزافزون اعتقادی

از م آرام در
Number of replies: 0

به مناسبت افتتاح ترم جدید ـ نیم سال اول سال 97 ـ سخنرانی دکتر علاءالمحدثین با موضوع «ما و آسیبهای روز افزون اعتقادی» تقدیم می گردد.