سخنرانی افتتاحیه ترم پاییز 1400

سخنرانی افتتاحیه ترم پاییز 1400

از م آرام در
Number of replies: 0

سخنرانیبه مناسبت افتتاح ترم جدید ـ نیم سال اول سال 1400 ـ سخنرانی افتتاحیه دکتر هزار با موضوع «ارزش علم» تقدیم می گردد. 

لینک سخنرانی