کلید ثبت نام را از اطلاعیه دفتر گروه (تالار اخبار شیعه شناسی) دریافت کنید.

پس از آن که فرم داوطلبی دانش پژوهان ترم 1 ورودی پاییز 95 تایید شد، آنان از طریق آموزش ثبت نام خواهند شد

تاریخ شیعه

تاريخ شيعه 1: بررسی تاریخ تطور اندیشه شیعیان و فرق منتسب به شیعه از آغاز تا انتهای دوره امام سجاد علیه السلام

استاد درس: دکتر امامی جو

واحد: 2 واحد

کافی هدف درس: آشنایی با تاریخ جمع آوری حدیث مسلمانان و مجامع رجالی و حدیثی

استاد درس: دکتر علاء المحدثین

واحد: 3 واحد

بسم الله

هدف درس: بررسی رابطه قرآن و اهل بیت برای کشف مرادات و معانی باطنی قرآن

استاد درس: دکتر عبدالعلی موحدی

واحد: 3 واحد