کلید ثبت نام را از اطلاعیه دفتر گروه (تالار اخبار شیعه شناسی) دریافت کنید.

پس از آن که فرم داوطلبی دانش پژوهان ترم 1 ورودی پاییز 95 تایید شد، آنان از طریق آموزش ثبت نام خواهند شد

هدف درس: بررسی مسأله غلو و ملاک آن

استاد درس: دکتر علاء المحدثین

واحد: 2

هدف درس: بررسی جایگاه صحابه در اسلام و جرح و تعدیل آنان

استاد درس: دکتر قربانی

واحد: 2

هدف درس: بررسی جایگاه بزرگداشت اهل بیت ع و عزاداری بر آنان

استاد درس: حجت الاسلام فائق

واحد: 2

هدف درس: بررسی مشروعیت توسل، شفاعت و حیات اخروی

استاد درس: دکتر موحدی

واحد: 3